Reklāmas kampaņas

Reklāmas un komunikācijas stratēģijas izstrāde ir viens no svarīgākajiem reklāmas kampaņas veidošanas posmiem. Klients mūsdienās ir ļoti prasīgs un zinošs, klienti ir kļuvuši mobili, izvēlīgi. Tādēļ mūsu uzdevums ir dalīties ar viņu ilggadējā pieredzē un piedāvāt savus ieteikumus. Kur labāk un kā izgatavot reklāmu? Mediju izvēle?

Viens no svarīgākajiem posmiem izstrādājot reklāmas un komunikācijas stratēģiju ir reklāmas MĒRĶU noteikšana. Šim mērķim ir jābalstās uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem par:

  • kopējo tirgus situāciju
  • mērķa tirgus apzināšanu
  • preces pozicionēšana
  • vienota mārketinga kompleksa izstrāde

REKLĀMAS MĒRĶIS ir konkrēta rīcības taktika kā labāk informēt un pārliecināt auditoriju noteiktā laika periodā. Mēs piedāvājam izstrādāt reklāmas stratēģiju klientam medijos (presē, TV, Radio u.c. risinājumus).

Mūsu piedāvātie reklāmas veidi:

 

 

  • medija plānošana
  • iepakojums, poligrāfija, etiķetes
  • prezentācija
  • reklāmas izgatavošana
  • reklāmas kampaņu plānošana un stratēģija