WEB

Izstrādājot mājas lapas, mūsu aģentūra veido pamatu Jūsu uzņēmējdarbības sekmīgai atpazīstamībai, virzībai un attīstībai interneta vidē, kā arī mobilajās ierīcēs mūsdienās.

Moderns dizains, pielāgots mobilām ierīcēm, ērta navigāicija, viegli uztverama informācija.

Vizītkartes, uzņēmuma vai portāla mājaslapas:

  • Moderns dizains, pielāgots mobilām ierīcēm, ērta navigāicija, viegli uztverama informācija.
  • Mūsdienīgas tehnologijas. Iespēja patstāvīgi papildināt interneta vietnes saturu, administrācijas panelis.
  • Apmācības un konsultācijas. Uzturēšana un apkalpošana. Garantija.

Standarta vai specializēts e-veikals:

  • Funkcionāls dizains, pielāgots mobilām ierīcēm, produktu reklāmas banneri, akcijas produkti, ērta navigācija un filtri.
  • Modulārs, plašas funkcionālās iespējas: preču katalogs ar filtru, online maksājumi, sinhronizācija ar noliktavas sistēmu, u.c..
  • Apmācības un konsultācijas. Uzturēšana un apkalpošana. Garantija.