Izplatīšana

REKLĀMAS LAPIŅU UN BUKLETU IZPLATĪŠANA
Laikraksta “Tava Izvēle” tirāža – 25 000 eksemplāri
(eksemplāru skaitu, kā arī izplatīšanas reģionu klients izvēlas pēc nepieciešamības; materiālus piedāvājam izplatīt gan iešķirojot tos laikrakstā “Tava izvēle”, gan neiešķirojot)
 

PLĀNOTIE LAIKRAKSTA IZNĀKŠANAS DATUMI 2024.GADĀ (sestdienās, ik pēc 3 nedēļām)

13. janvārī

10.februārī

2. un 23.martā

13.aprīlī

Valmiera(10 650), Kocēni (400), Valmiermuiža (850), Rūjiena (500), Mazsalaca (300), Cēsis
(6 500), Jāņmuiža (200), Liepa (150); Rauna (500), Priekuļi (700), Limbaži (500),Smiltene (1000), Strenči (300), Jaunpiebalga (250), Vaidava (200), Rubene (200), Zilaiskalns (300), Rencēni (200), Burtnieki (150), Mūrmuiža (200), Bērzkrogs (250), Taurene (200), Matīši (200) un Lode (300)

REKLĀMU LAPIŅU, BUKLETU IZPLATĪŠANA POLITISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM *

Formāts

Izplatīšana (EUR gb.)/kopā ar laikr.Tava Izvēle

Iešķirošana katrā laikrakstā (EUR gb.)

Līdz 10 gr.

0.047 / 0.039

0.007

Līdz 20 gr.

0.058 / 0.048

Līdz 30 gr.

0.063 / 0.052

REKLĀMAS BUKLETU IZPLATĪŠANA *

Formāts

Izplatīšana (EUR gb.)

Iešķirošana (EUR gb.)

A4 ( 2 vai 3 daļās)

0.035

0.007

A4

0.036

A3, A3 (2 vai 3 daļās)

0.046

REKLĀMAS LAIKRAKSTU IZPLATĪŠANA *

Eksemplāru skaits

Izplatīšana (gb.)

Iešķirošana (EUR gb.)

Līdz 1 000

0.09

0.012

1 001 – 5 000

0.06

5 001 – 10 000

0.04

10 001 – 15 000

0.03

15 001 – 20 000

0.027

20 001 – 25 000

0.021

Vairāk kā 25 001

0.020

Laikraksta izplatīšanas izcenojumu nosaka laikraksta svars.
* Visi izcenojumi uzrādīti bez PVN 21%
*Priekšapmaksa
Kopā ar reklāmas materiāliem jāiesniedz apmaksas garantijas vēstule un pasūtītāja rekvizīti
Reklāmas materiāli jāiesniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms laikraksta iznākšanas datuma
Valmiera – mob.tālr. +371 20162957; +371 29105707 e-pasts: tava_izvele@apollo.lv