Izcenojums

 

Laikraksta “Tava Izvēle” tirāža -25 000 eksemplāri.

Bez maksas pasta kastītēs.

IZNĀKŠANAS DATUMI 2020. GADĀ (ik pēc 3 nedēļām, sestdienās)

11. janvāris

1. un 22. februāris

14. marts

4.  un 25. aprīlis 

16.maijs

13. jūnijs

4. un 25. jūlijs

15.augusts

 

5. un 26. septembris
17. oktobris
7. un 28. novembris
19. decembris

 

REKLĀMA * (EUR/cm2) REKLĀMRAKSTI EUR/ cm2 *
1.lpp. krāsas, m/b 1.60 EUR Iekšlapās (m/b) 0.40
Pēdējā 8.lpp. krāsas, m/b 1.30 EUR 16,9 cm x 14 cm 94.64
6.lpp. sludinājumu lpp. m/b 1,00 EUR 16,9 cm x 19 cm 128.44
Iekšlapās m/b 0.90 EUR 2 lpp. (25 x 39)

397.80

Darba sludin. m/b 0.80 EUR + žurnālista pakalp. * Bez PVN
Izglītība/tūrisms m/b 0.50 EUR POLITISKĀS REKLĀMAS IZCENOJUMI

CENA REKLĀMRAKSTAM 0.55 EUR/cm2

1/2 LAPAS A3 krāsu 25,5cmx19 cm
400 EUR+PVN
1/2 LAPAS A3 m/b 25,5x19cm
350 EUR + PVN
maketa izveide sākot no 25 EUR + PVN
Kultūra, izklaide m/b 0.50 EUR
4., 5.lpp. krāsaina

 

1.10 EUR

 

PRIEKŠAPMAKSA

ATKĀRTOJUMA ATLAIDES IZDEVĪGI
3 reizes 5 % Ievietojot reklāmu 6 reizes (6 mēn.laikā):
– atlaide 20% jau no 1.reizes
– min. laukums 49.80 cm2
– REKLĀMRAKSTS ( 236.60 cm2) PAR BRĪVU
4 reizes 10 %
5 reizes 15 %
6 un 7 reizes 20 %
Reklāmas aģentūrām 10 % atlaide
SLUDINĀJUMS (ar PVN) Privātsludinājums Komercsludinājums
Līdz 20 vārdiem 5.00 EUR*
7.00 EUR
Sākot ar 3.reizi 4.50 EUR 6.50 EUR
Nākamā vienība 0.15 EUR 0.20 EUR
Rāmis/ izcelti burti 1.00 EUR 2.00 EUR
Foto 2,00 EUR 3.00 EUR
+ pasta izdevumi 1.00 EUR

Privātsludinājums – teksta formā publicēts paziņojums par personiskā īpašuma pirkšanu, pārdošanu, maiņu utt., hobijiem un iepazīšanos.

Komercsludinājums – teksta formā publicēts paziņojums, kas tieši vai netieši saistīts ar uzņēmējdarbību.

REKLĀMAS MATERIĀLU IESNIEGŠANAS PRASĪBAS

Tekstiem jābūt konvertētiem vektoros. Reklāmas faila formāts Adobe PDF. Reklāmās izmanto attēlu izšķirspēja 300 – 350 dpi. Iesniedzot reklāmas, vēlams pievienot arī kontrolizdrukas. Reklāmas maketus nepieņem MS Word (izņemot gadījumus, ja Jūsu reklāma satur tikai tekstu), MS Excel, Pover Point, Quarkekpress, Page Maker, kā arī Apple formātos.

Mazie teksti nedrīks būt vairāk kā no 2 krāsām!Tekstam<9pt tikai 1 krāsā, ja burtu lielums <13pt, tad ne vairāk kā divas krāsas. Tas pats attiecas uz baltiem burtiem un fona krāsu (nepieciešams kontrolēt krāsu skaitu fonos). Līniju biezumam ir jābūt vismaz 0.3 pt, minimālais biezums negatīvo (invers) līniju biezumam 1 pt.

Apstrādājot bildes, vajadzētu izmantot šādus iestādījumus (RGB uz CMYK): Eurostandart (Newsprint); Dotgain 35%; GCR: Black Ink Limit 90%; Total Lnk Limit 270%

Melnbaltas bildes – grayscale. Visām 300 – 350 dpi izšķirtspēja. Maketu jāiesniedz vektorgrafikā, lai vieglāk pielāgot drukai!

Kopā ar reklāmu jāiesūta apmaksas garantijas vēstule un rekvizīti. Reklāmas laukumu rezervēt ne vēlāk kā 5 dienas pirms laikraksta iznākšanas datuma.

E-pasts: tava_izvele@apollo.lv, tālr. + 371 20162957, + 371 29105707

 

Kontaktpersonas:

Aija Lapiņa

29219757, e-pasts: tava_izvele@apollo.lv

Dace Upīte

29105707, e pasts: tava_izvele@apollo.lv

Jolanta Burķīte-Sevele

20162957, e pasts: tava-izvele@apollo.lv